Masáže

Kineziotaping

Kineziotaping je technika, která zažívá v současné době obrovský nárůst ve všech oblastech sportu, regenerace a rehabilitace. Tato metoda spočívá v lepení elastické bavlněné pásky, která neomezuje v hygieně ani pohybových aktivitách.

Aplikovat pásku lze jak preventivně, například k odlehčení svalů, vazů či kloubů před sportovním výkonem, nebo léčebně pro řešení již vzniklých obtíží. Po celou dobu nalepení pozitivně ovlivňuje náš pohybový aparát a ulevuje od bolesti.

Součástí kineziotapingu je i lymfotaping, jehož aplikací dochází ke zlepšení funkce krevního i lymfatického systému a tím urychlení regenerace po úrazech, operacích či lymfedémech.

Tato metoda je vhodná pro děti, dospělé i seniory.

Účinky

Stručně o historii

Tuto metodu vyvinul v 70. letech minulého století japonský lékař a chiropraktik Dr. Kenzo Kase, původně cílenou pro sportovce. Zjistil, že při nalepení pásky na kůži dochází při sportovních výkonech k menší úrazovosti, odlehčení kosterního systému a v neposlední řadě také k rychlejšímu doléčení poúrazových stavů. V 90. letech se tato technika dostala do Evropy, kde zažívá obrovský rozvoj a dnes už není jen záležitostí sportovní, ale je běžnou součástí fyzioterapie a vhodná prakticky pro každého z nás.

Účinky kineziotapu

Kineziotaping spočívá v lepení elastických bavlněných pásek, které neomezují v pohybu. Cílenou a odbornou aplikací pásky dochází k normalizaci svalového napětí, odlehčení přetíženého kosterního a svalového systému, ke zlepšení funkce cévního a lymfatického systému a tím snížení otoku a urychlení hojení, což umožňuje aktivaci ozdravných procesů. Aplikace kineziotapu ovlivňuje kůži, fascie, svaly a klouby, což vede ke snížení bolesti svalové únavy. Užití kineziotapu po úrazech výrazně urychluje léčení a lze jím pozitivně ovlivňovat i jizvy přirostlé k podkoží.

Ošetření kineziotapem

Aplikace kineziotapu musí být vždy jen na čistou a suchou pokožku, zbavenou chloupků. Páska je šetrná ke kůži, nedráždí a je voděodolná, takže neomezuje v hygieně či pohybových aktivitách. Zůstává nalepená několik dní, kdy po celou dobu pozitivně ovlivňuje daný segment. Dle potřeby lze aplikaci opakovat i několikrát za sebou. Často dochází k úlevě v daném segmentu hned po nalepení pásky.

Kineziotaping lze velmi dobře zkombinovat s jinými metodami. Při aplikaci pásky po fyzioterapii či masáži se výrazně zvyšuje a prodlužuje léčebný účinek. Pásku lze aplikovat i bez předchozí terapie.

Používám pouze antialergické kvalitní pásky značky Temtex různých barev.

Nejčastější příklady aplikace kineziotapu

Kros Tape

Kros tape je malá, neelastická mřížka, kterou přikládáme na tzv. spoušťové body. Svaly jsou ovládány nejen somatomotorickými a somatosenzitivními nervy, ale také vegetativními nervy, mající vliv na svaly a kůži. Kůže a svaly jsou tedy ústřední tkáně pro přenos nervových vzruchů. Kros tape může pomoci vyřešit nejen svalové, ale i cévní problémy. Obsahuje hypoalergenní lepidlo, neobsahuje latex, je voděodolný.

Kros tape může pomoci vyřešit nejen svalové, ale i cévní problémy.


Trigger points – spoušťové body se dají definovat jako malé uzlíky uvnitř svalu, které bývají bolestivé. Často vyvolávají přenesenou bolest i do vzdálenějších míst v organismu. Jednou z možností jejich odstranění je hloubková masáž, kdy se vyvíjí tlak přímo na spoušťový bod.

Používá se jako doplněk ostatních terapií.


  
© 2010 Hana Bémová
Web created by Landar & Powered by Simple CMS